• Takashi Murakami - Hlorenzo Front
  • TAKASHI MURAKAMI - H. Lorenzo
  • TAKASHI MURAKAMI - H. Lorenzo
  • TAKASHI MURAKAMI - H. Lorenzo
  • Takashi Murakami - Hlorenzo Back
  • TAKASHI MURAKAMI - H. Lorenzo
  • TAKASHI MURAKAMI - H. Lorenzo
  • TAKASHI MURAKAMI - H. Lorenzo
  • TAKASHI MURAKAMI - H. Lorenzo

TAKASHI MURAKAMI

Kaikai Kiki 1m Floral Cushion

Style No. FLOWER-1M-RAINBOW

$1,075.00 USD

Takashi Murakami - Kaikai Kiki full spectrum Superflat floral plush cushion.

100% Acrylic

Diameter (Ø) - 1 m